Approved students

Godkjente studenter!

Wow! Nå har det allerede gått en måned siden forrige blogginnlegg, og dagene til vi reiser flyr avgårde. Det har faktisk skjedd en god del ting siden forrige innlegg. Karoline har (endelig!laanekassenlogo.jpg) fått velkomstbrevet sitt og takket ja til det. Da kunne forberedelsene gå videre med å søke om lån og stipend fra Lånekassen. I går fikk hun også “Confirmation of Enrolment”, som er det siste dokumentet som manglet før hun kunne begynne på visumsøknaden. Fredrik er ferdig med denne, men dere kan tro det tok tid. Mange har sikkert sett på den omfattende grensekontrollen til Australia på TV. Å fylle ut visumsøknaden er ikke mindre omfattende på noen som helst måte! Et 25 siders utfyllingsskjema, der de vil vite alt fra jobbreferanser til utfyllende informasjon om alle utenlandsreiser de siste 10 årene, gjør at det tar ganske lang tid å fylle ut alt sammen…

Wow! Now, almost a month has past since the last post, and the countdown is rushing down. Luckily for us, some things have happened since the last post. Karoline has (finally!) gotVisa Application Approved Stamp Shows Entry Admission Authorized her acceptance letter, and paid to accept it. Then the preparations could continue by applying for a loan and scholarship from the Norwegian “Laanekassen”. Yesterday, she got her “Confirmation of Enrolment”, which is the last document missing before she could start the visa application. Fredrik has completed this, but you can just believe how long it took to fill it out. Some of you have might heard of, or seen the TV show from the Australian border control. The visa application is, without a doubt, as comprehensive as the border control TV show. 25 pages of questions in the range from job references to info about all your travels from the last 10 years. No wonder it takes some time to fill out…

Fredrik har også fått stipendet ”Bachelor of Commerce Global Scholarship” siden sist! :-O Det fører til at han slipper å betale skolepenger på omtrent 120 000 NOK, og det kommer alltid godt med på en stram studentøkonomi. For å kvalifisere seg til det stipendet må studenten ha en ATAR (Australsk ”karakterpoengsystem”) på minst 90, og være fra et land som er underrepresentert ved det aktuelle fakultetet (GO Norge!). Nå krysser vi fingrene for Karoline kan få et lignende stipend fra fakultetet hun skal gå på, som er “science”.

Fredrik has also gotten the ”Bachelor of Commerce Global Scholarship” since the last post!  :-O That means that he doesn’t have to pay approximately 120 000 NOK (15 000 USD), which isn’t bad for people living on a student budget. To qualify for the scholarship you have to get an ATAR (Australian grade/point system) of at least 90, and you have to come from a country that is underrepresented at the faculty (GO Norway!). Now we hold our fingers crossed that Karoline can get a similar scholarship from her faculty, which is science.

unimelb-testimonial-2
Campus er datert tilbake til 1853 // Campus is dated back to 1853

Desember måned vil brukes til å velge fag. Vi sa i forrige innlegg at vi skulle forklare hvordan dette fungerer, så nå skal vi prøve på det. Det har seg slik at måten studiene er bygget opp på i Australia er noe annerledes enn i Norge, og det var en av faktorene som har gjort at vi har valgt å studere der.

December month will be used to choose subjects. We said in the previous post that we would explain this, so we will try to do that now. The thing is, the studies in Australia are built quite differently from the ones in Norway, and that´s one of many factors that made us want to study there.

Det er to store hovedforskjeller; den ene er fagvalg, og den andre er at man i Australia har noe som heter ”breadth subjects”. Vi kan prøve å sammenligne fagvalgene med en restaurant. I Norge går man inn på en burgerrestaurant og velger en burger. Burgeren du velger da, er graden din som for eksempel bachelor i fysikk. Da har allerede restauranten valgt ut tilbehøret til burgeren, som salat type, dres311519723_ababd66f37.jpgsing og løk. Dette får du servert, og det er mindre muligheter for å bytte ut mange fag. I Australia velger man ut selve kjøttet i burgeren som da blir hovedretningen til studiene, og plukker selv ut tilbehøret(fag) etter eget ønske, med noen restriksjoner selvfølgelig.

There are two major differences; the first one is subject options, the other one is that in Australia there is something called “breadth subjects”. We can try comparing the different subject options with a restaurant. In Norway, we go into a burger restaurant and choose a burger. The burger is your grade, for example bachelor in physics. The restaurant has already chosen what´s on your burger, like salad, dressing and onion. In other words, this is the grade/burger you get, and it´s harder to change subjects. In Australia, you personally choose the meat of you burger, which will be the main direction in your studies, and pick different things to have on your burger (the subjects) – with some restrictions of course.

Den andre forskjellen er ”breadth fagene”. For å forklare det, kan vi se på fagene hos Fredrik, der han må ha et visst antall fag fra en liste. Disse fagene utgjør omtrent en tredel av alle fagene. En annen tredel er valgfrie fag fra saschoolbooks-clipart-image-text-books-or-school-books-covering-english-ur9ltm-clipartmme fakultet, mens den siste tredelen er det man kaller “breadth”. Breadth er valgfag fra et annet fakultet. Dette gjør at man får en bredere kompetanse, og har ben innen flere felt. Om man velger smart kan dette utgjøre en stor forskjell hvis alle delene spisser inn mot ett felt. Man kan for eksempel sitte igjen med en ”Bachelor of Commerce, with major in finance and accounting, and breadth in mechanical engineering”. Noe som vil si at man har kompetanse både innen finans, regnskap og maskiningeniør. Hvor kult er ikke det?

The other difference is the breadth subjects. To explain that, we can look at Fredrik´s subjects, where he has to have a certain number of subjects from a list. These subjects represents about one third of all his subjects. Another third are optional subjects from the same faculty, while the last third is what we call “breadth”. Breadth are optional subjects from another faculty. This helps us getting a more broad expertise, and we´ll have more experience in several fields. If we choose wisely, this would make a huge difference if all the subjects narrow into one field. A person can for example have a degree in “Bachelor of Commerce, with major in finance and accounting, and breadth in mechanical engineering”. How cool isn´t that or what?

10862456_10205794763488230_4705185778339717773_o.jpg
Christmas 2014

Det var alt for denne gang. Vi håper alle får en fin jul, og et godt nyttår! 😀

That’s it for this time. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s