Departure Month

Februar er kommet og det er kun få dager igjen til avreise. Etter å ha brukt mye tid til å velge fag og planlegge timeplanen vår til semester 1, kan vi trygt si at vi begynner å bli klare for reisen vår. Det eneste som mangler nå er å registrere seg for klasse
r og å pakke. Vi skal ha med oss to kofferter + en håndbagasje hver, som skal bli fylt med klær, dokumenter og diverse ting og tang hjemmefra. Vi har begynt litt, men det er ikke bare bare å pakke et helt liv i to kofferter.last ned.jpeg

February has arrived and there are only a few days left until departure day. After spending lots of time to choose subjects and plan our timetable for semester 1, we’re now able to say that we’re beginning to be ready for our journey. The only thing missing now is to register for classes and to pack. We’re bringing two suitcases + a hand luggage each, which will be filled with clothes, documents, and stuff from home. We’ve started a little, but it’s not easy to pack a whole life in two suitcases.

Når det kommer til valg av fag så tok det “litt” tid for oss å finne ut hvilke fag vi skal ta. Det har seg slik at man bestemmer så og si alt selv – med forbehold i noen obligatoriske fag. Det er kun 4-5 fag som er obligatoriske for oss begge. De resterende 19-20 fagene kan vi velge selv.

Skjermbilde 2017-01-28 kl. 15.01.32.png
Study Plan

Men det man må tenke på når man velger andre fag, er at man må oppfylle kravene for å ta de ønskede fagene det andre og tredje året. Det vil si at man velger fag som trengs for å ta de fagene man ønsker å ta i andre og tredje klasse. Ellers kan man velge hva man vil. For å være ærlig så er det hele er et rent puslespill.

When it comes to choosing subjects, it took us “a bit” of time to figure out which subjects we were going to enrol in. We are able to decide mostly everything, but there are some mandatory subjects. There are only 4-5 subjects which are mandatory for us. The other 19-20 subjects we decide for ourselves. However, the thing we have to think about when choosing subjects, is to fulfill the prerequisities for the subjects in the second and third year. That means that we have to pick subjects which are needed to continue in the subjects we want for the other years. Other than that, we can decide whatever we want. To be honest, the whole thing is a puzzle.

Karoline har fått godkjent noen fag fra årsstudiumet sitt i matematikk fra Universitetet i Stavanger, og har fått totalt 75 studiepoeng i; Calculus 1, Calculus 2, Lineær Algebra og 37.5 studiepoeng i Statistikk- og Sannsynlighetsfag. Det betyr egentlig at hun kunne ha blitt ferdig med en bachelor på 2,5 år i stedet for 3, men hun ønsker heller å ta noen ekstra fag for å få en bredere kompetanse. Ettersom hun har fått mye av matematikken godkjent, har hun forhåpentligvis plass til å ta fag i både elektro og data slik at hun senere kan bestemme seg for hvilken av disse to ingeniørtypene hun ønsker å utdanne seg til. Det er lettere å vite hva man vil når man har prøvd ut begge to. Første semester blir fylt med følgende fag på totalt 23 timer i uka:

 • Electrical Systems Design 1
 • Foundations of Computing
 • Physics 1
 • Principles of Management

Karoline has gotten some of her subjects from the “one year math course”-program at the University of Stavanger approved, and she has gotten 75 study points in; Calculus 1, Calculus 2, Linear Algebra and 37.5 points in Statistics and ProbaSoftware-vs-Hardware-Engineer.pngbility subjects. That means that she would be done with her bachelor’s degree in 2,5 years instead of 3, but she would rather take some extra courses to get a wider competence. Since she has gotten much of the mathematics approved, she now has space in her timetable to hopefully be able pick subjects in both electrical and computer & software systems so she later can choose which of these two engineer types she wants to become. It’s easier to know what one wants to do after one has tried both options. First semester will be filled with the following subjects in a total of 23 hours per week:

 • Electrical Systems Design 1
 • Foundations of Computing 
 • Physics 1
 • Principles of Management

Fredrik tenker på en bachelor i business, men det som er greit med måten man velger fag på, er at man lett kan endre fordypning både første og andre året. Han har mye færre timer enn Karoline på universitetet, med 12 timer i uka, men det er på grunn av at fagene er lagt opp på forskjellige måter. Karoline har flere obligatoriske øvinger, mens fagene til Fredrik er i større grad lagt opp som selvstudium. Fredrik skal ta hele tre av de fem obligatoriske fagene det første semesteret, som er:

 • Introductory Microeconomics (obligatorisk)
 • Quantitative Methods 1 (obligatorisk)
 • Accounting Reports and Analysis (obligatorisk)
 • Principles of Management

Fredrik’s thinking about a bachelor in business, but the great part about the way we choose our subjects is that we easily can change our major the first and second year if we want to. He has business-dovelopment-banner-0677a721d536c558646a03988d66a0cdd5d7a76ba6f881f92de147626330c96b.jpgmuch less hours at the university than Karoline, with 12 hours per week, but that’s because the subjects we take are planned differently. Karoline has more mandatory practical lessons, while Fredrik’s subjects are planned much more as self-study. Fredrik are taking three out of five mandatory subjects the first semester, which are:

 • Introductory Microeconomics (mandatory)
 • Quantitative Methods 1 (mandatory)
 • Accounting Reports and Analysis (mandatory)
 • Principles of Management

Timeplan er også noe man velger selv. På Universitetet i Melbourne er det veldig mange valg man selv må ta, og man føler virkelig at man får et stort ansvar – og det når man enda ikke har begynt engang. Men uansett, hver student har også muligheten til å tilpasse timeplanen sin etter ønsker og behov. Det er satt opp forelesninger og klassetimer på mange forskjellige tidspunkt og dager, og man plukker de tidene som passer best inn i sin plan.

fredrik-semester-1-draft
Fredriks utkast til timeplan for semester 1 // Fredrik’s draft for semester 1 timetable

Her gjelder det å legge en god kabal, for å finne ut når man kan ha de ulike timene uten at de kræsjer med andre timer. Du kan trygt si at Karoline hadde større problemer enn Fredrik med dette, da hun må klemme inn 23 timer i timeplanen sin mot Fredriks 12. Vi har nå planlagt våre timeplaner, men universitetet har enda ikke åpnet for registrering av klasser. Dette åpnes 8. februar kl 10:00 i Australia, som vil si samme dag kl 00:00 her i Norge. Her er det “første mann til mølla”-prinsippet, så det er bare til å ha på alarm på mobilen 7. februar kl 23:59 slik at vi får valgt de timene vi har planlagt for at kabalen skal gå opp og vi får en gunstig timeplan.

Skjermbilde 2017-02-01 kl. 09.34.41.png
Timeplan for “Foundations of Computing”. Her må man velge en workshop (grønn kolonne), en tutorial (lyseblå kolonne) og tre forelesninger (mørkeblå kolonner) slik det passer med andre fag som også har en del timer som må puzzles sammen. // Timetable for “Foundations of Computing”. Here, one has to pick a workshop (green colon), a tutorial (light blue colon), and three lectures (dark blue colons) to puzzle it with the rest of the other classes.

 

Managing our timetable is also something we do
ourselves. At the University of Melbourne,

there are many choices one has to take,

karoline-semester-1-draft-2
Karolines utkast til timeplan for semester 1 // Karoline’s draft for semester 1 timetable


and one feels like one gets a big responsibility – and that even when one hasn’t started yet. Anyway, each student has the possibility to adapt ones timetable after ones wishes and needs. There are lectures and tutorials on many different days, and one picks out the days and times which best fits in their own timetable. The clue is to make a good plan to prevent the different classes crashing with each other. You can imagine how much harder this was for Karoline (23 hours pr. week) compared to Fredrik (12 hours pr. week). We have now planned our timetables, but the university has yet to open for class registration. This opens on February 8th at 10 am in Australia, which equals to 12 am here in Norway. Here it’s all about being the first one out, so we have set the alarm at 11:59 pm on February 7th to be able to get the classes we have planned for the whole timetable to fit together.

 

Ellers er det kun knapt en uke igjen til avreise. Pakkingen har startet, student ID kort er bestilt, Fredrik er på fotballtur i Manchester for å se Manchester United spille mot Hull og sommerfuglene begynner å krible i magen! Det kommer nok litt flere innlegg denne måneden da vi vet at folk hjemme er spente på å høre hva som skjer og hvordan ting har vært. Selve semesteret begynner ikke før 27. februar, men “Orientation Day” er torsdag 16. februar for Karoline og mandag 20. februar for Fredrik så vi har mye å glede oss til!

It’s barely a week until departure. The packing has started, student ID card has been ordered, Fredrik’s at a soccer trip to Manchester to watch Manchester United play against Hull, and the butterflies are starting to fly around in our stomaches! We’ll probably post more this month since we know people at home are excited to hear what’s going and how things have been. Semester 1 doesn’t start until February 27th, but “Orientation Day” is on Thursday, February 16th for Karoline and on Monday, February 20th for Fredrik so we have a lot to look forward to!

destination-melbourne-capital-most-populous-city-state-victoria-second-most-populous-city-australia-39220871
Destination Melbourne

uom-pos_s_cmyk_new

 

VI ER SÅ SPENTE!! 😀

WE ARE SO EXCITED!! 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s